Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

STOCKHOLM - September 27 - 29, 2019
SYDNEY, AUS - October 11 - 13, 2019
SINGAPORE - November 15 - 17, 2019
GREECE - January, 2020

Functional Range Conditioning® (FRC)

BERLIN, GER - September 13 - 14, 2019
OTTAWA, CAN - October 26 - 27, 2019
HONG KONG - November 2 - 3, 2019
ATHENS, GRE - December, 2019