Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

Paris, France - Nov 3 - 5, 2017
Bern, Switzerland - Nov 17 - 19, 2017
Sydney, Australia - Feb 3 - 5, 2018
San Fransisco, USA - Feb 16 - 18, 2018

Functional Range Conditioning® (FRC)

Toronto, Canada - Feb 24 - 25, 2018
Sydney, Australia - April 7 - 8, 2018
Zurich, Switzerland - June 23 - 24, 2018