Προϊόντα

FASCIA: Clinical Applications for Health and Human Performance

Ο Δρ. Ιωάννης Σαρατσιώτης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μέρους αυτού του βιβλίου


Ιατροί και θεραπευτές χρειάζονται μία πολύ καλή εκπαίδευση στο πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η περιτονία - συνδετικός ιστός για την ιδανική σωματική απόδοση. Ο ρόλος της διατροφής στην σωστή λειτουργία της περιτονίας, το πως διάφοροι τραυματισμοί και παθήσεις επηρεάζουν την περιτονία, και οι τεχνικές θεραπευτικής αποκατάστασης των τραυματισμένων ιστών είναι απαραίτητες για να αυξήσουν την απόδοση ενός ατόμου. Το βιβλίο αυτό ξεκινά με την βασική περιγραφή του συνδετικού ιστού, την ιστολογία, ανατομία, και βιοχημεία του, και συνεχίζει με κλινικές εφαρμογές, διατροφικές και φαρμακολογικές συμβουλές για σωστή υποστήριξη του ιστού, και τεχνικές για την αντιμετώπιση τραυματισμών και παθήσεων που σχετίζονται με την περιτονία και τον συνδετικό ιστό.

Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

HONG KONG - Mar 1 - 3, 2019
LONDON, UK - Apr 10 - 12, 2019
TORONTO - May 3 - 5, 2019
STOCKHOLM - September 20 - 22, 2019

Functional Range Conditioning® (FRC)

AMSTERDAM, NED - Feb 10 - 11, 2019
LIVERPOOL, UK - June 8 - 9, 2019
ATHENS, GRE - September, 2019