Προϊόντα

FASCIA: Clinical Applications for Health and Human Performance

Ο Δρ. Ιωάννης Σαρατσιώτης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μέρους αυτού του βιβλίου


Ιατροί και θεραπευτές χρειάζονται μία πολύ καλή εκπαίδευση στο πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η περιτονία - συνδετικός ιστός για την ιδανική σωματική απόδοση. Ο ρόλος της διατροφής στην σωστή λειτουργία της περιτονίας, το πως διάφοροι τραυματισμοί και παθήσεις επηρεάζουν την περιτονία, και οι τεχνικές θεραπευτικής αποκατάστασης των τραυματισμένων ιστών είναι απαραίτητες για να αυξήσουν την απόδοση ενός ατόμου. Το βιβλίο αυτό ξεκινά με την βασική περιγραφή του συνδετικού ιστού, την ιστολογία, ανατομία, και βιοχημεία του, και συνεχίζει με κλινικές εφαρμογές, διατροφικές και φαρμακολογικές συμβουλές για σωστή υποστήριξη του ιστού, και τεχνικές για την αντιμετώπιση τραυματισμών και παθήσεων που σχετίζονται με την περιτονία και τον συνδετικό ιστό.

Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

STOCKHOLM - September 27 - 29, 2019
SYDNEY, AUS - October 11 - 13, 2019
SINGAPORE - November 15 - 17, 2019
GREECE - January, 2020

Functional Range Conditioning® (FRC)

BERLIN, GER - September 13 - 14, 2019
OTTAWA, CAN - October 26 - 27, 2019
HONG KONG - November 2 - 3, 2019
ATHENS, GRE - December, 2019