Σεμιναρια

Functional Range Release®

STOCKHOLM - September 27 - 29, 2019
SYDNEY, AUS - October 11 - 13, 2019
SINGAPORE - November 15 - 17, 2019
GREECE - January, 2020


Ο σκοπός των σεμιναρίων FAP™ είναι να εκπαιδεύσουν τους θεραπευτές στο να αξιολογούν και να εντοπίζουν τα αίτια μιας κατάστασης γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να δημιουργούν ένα πρωτόκολλο θεραπείας το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό. Η τεχνική Functional Range Release®, ή F.R. εν συντομία, είναι μια τεχνική βασιζόμενη σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Oποιοσδήποτε περιορισμός στη περιτονία μπορεί να προκαλέσει τάση, η οποία μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε στο σώμα, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικότητα του ατόμου και φυσικά πόνο. Αυτή η συγχρονη τεχνική απελευθερώνει τις συμφύσεις και τους περιορισμούς στην περιτονία και στις διάφορες μυϊκές ομάδες. Η τεχνική αυτή είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένα άτομα.    (Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@physicalmed.gr)

Functional Range Conditioning® (FRC)

BERLIN, GER - September 13 - 14, 2019
OTTAWA, CAN - October 26 - 27, 2019
HONG KONG - November 2 - 3, 2019
ATHENS, GRE - December, 2019


Η τεχνική Functional Range Conditioning®(FRC) είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης της κινητικότητας (κινητικότητα = ευκαμψία + δύναμη). Κινητικότητα είναι το ποσοστό χρησιμοποιήσιμου εύρους κίνησης μιάς άρθρωσης. Όσο πιο κινητικό είναι έναι άτομο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο μέγιστο την δυνατότητα κίνησης με ασφάλεια, ικάνα, και αποτελεσματικά. Το σύστημα FRC® διδάσκει στους συμμετέχοντες (από manual therapists/χειροθεραπευτές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, καθώς και χειροπράκτες) πως να βελτιώσουν την κινητικότητα των πελατών/ασθενών τους, καθώς και των ίδιων, εντάσοντας το FRC® σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης και αποκατάστασης με καλύτερα αποτελέσματα. (Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο info@physicalmed.gr)

Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

STOCKHOLM - September 27 - 29, 2019
SYDNEY, AUS - October 11 - 13, 2019
SINGAPORE - November 15 - 17, 2019
GREECE - January, 2020

Functional Range Conditioning® (FRC)

BERLIN, GER - September 13 - 14, 2019
OTTAWA, CAN - October 26 - 27, 2019
HONG KONG - November 2 - 3, 2019
ATHENS, GRE - December, 2019