Υπηρεσίες
Φυσικοθεραπεία
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές" και απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.
Χειροπρακτική
Είναι η τρίτη μεγαλύτερη θεραπευτική επιστήμη στον κόσμο μετά την ιατρική και την οδοντιατρική. Είναι ένας θεραπευτικός κλάδος υγείας που σχετίζεται με την αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε προβλήματα του κινητικού συστήματος. Επεμβαίνει διορθωτικά με ειδικούς χειρισμούς (ανατάξεις) και μαλάξεις. Η χειροπρακτική μπορεί να βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών με προβλήματα μυοσκελετικής και νευρολογικής φύσεως.
Ιατρικός Βελονισμός
Ο Βελονισμός είναι μία αρχαία τεχνική της κινέζικης ιατρικής, που στηρίζεται στην εφαρμογή βελονών σε ειδικά σημεία του σώματος, σημεία που τα ενώνουν οι λεγόμενοι μεσημβρινοί. Ο Βελονισμός έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα. Στερείται παρενεργειών και είναι εντελώς ακίνδυνος όταν εφαρμόζεται σωστά και τηρούνται αυστηρά οι κανόνες εφαρμογής του. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως. Στην κλινική πράξη, οι ερευνητές συμφωνούν ως προς την αποτελεσματικότητα του βελονισμού, γιατί αποδεικνύεται σημαντικό αναλγητικό μέσο τόσο στον οξύ όσο και στο χρόνιο πόνο.
Functional Range Release Technique™
Η τεχνική Functional Range Release, ή F.R. εν συντομία, είναι μια τεχνική βασιζόμενη σε τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης. Έτσι οποιοσδήποτε περιορισμός στη περιτονία μπορεί να προκαλέσει τάση, η οποία μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε στο σώμα, με αποτέλεσμα περιορισμό στη λειτουργικότητα του ατόμου και φυσικά πόνο. Αυτή η συγχρονη τεχνική απελευθερώνει τις συμφύσεις και τους περιορισμούς στην περιτονία και στις διάφορες μυϊκές ομάδες. Η τεχνική αυτή είναι προστατευμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από πιστοποιημένα άτομα.
MOTUS Kinesiology Taping®
Η μέθοδος της κινησιο-επίδεσης με ταινία έχει πραγματικά κατακτήσει τον κόσμο της αποκατάστασης αλλά και της άθλησης. Η μέθοδος και οι μοναδικές ιδιότητες της ταινίας δημιουργούν ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη θεραπεία και την υποστήριξη μυϊκών/σκελετικών διαταραχών και για τη βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας του σώματος. Σημαντικές λειτουργίες του kinesiology tape (ταινία κινησιολογίας) περιλαμβάνουν: μειώνει την κούραση/τραυματισμό των μυών, μειώνει τις κράμπες των μυών, ανακουφίζει τον πόνο, βελτιώνει την αιματική και λεμφική κυκλοφορία, διορθώνει τα αρθρικά προβλήματα.
Ορθοπαιδικά Πέλματα

Τα ορθοπαιδικά πέλματα απορροφούν τους κραδασμούς, ενώ παράλληλα βοηθάνε στη σωστή λειτουργία του ποδιού αποφεύγοντας λανθασμένους πρηνισμούς και υπτιασμούς και διορθώνοντας άλλες παραμέτρους που προκαλούν τους πόνους ή τη δυσκαμψία του κάτω άκρου. Η ομάδα τεχνικών, εξειδικευμένων στα ιατρικά ηλεκτρονικά μέσα και στην επιστημονική κατασκευή ορθωτικών βοηθημάτων, προσφέρουν τις υπηρεσίες και την εμπειρία τους έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σωστά σε κάθε σας ανάγκη.
Συμβουλή της Ημέρας

Dr. John's Video Pick of the Week

Προσεχή Σεμινάρια

Functional Range Release®

STOCKHOLM - September 27 - 29, 2019
SYDNEY, AUS - October 11 - 13, 2019
SINGAPORE - November 15 - 17, 2019
GREECE - January, 2020

Functional Range Conditioning® (FRC)

BERLIN, GER - September 13 - 14, 2019
OTTAWA, CAN - October 26 - 27, 2019
HONG KONG - November 2 - 3, 2019
ATHENS, GRE - December, 2019